23. Sep, 2017

ELKAI Championships

ELKAI Championship Results - 17th Sept

Rio - Gold - 7-8yr Old Kumite
Victoria - Gold - Senior Female Kumite
Halil - Gold - Senior Male Lightweight Kumite
Keljon - Gold - Senior Heaveyweight Kumite

Silver - Pratul - 7-8yr Old Kumite
Silver - Bailey - 9-10 yr Old Boys Kumite
Silver - Men's Team Kumite

Bronze - Loredana - Senior Female Kata
Bronze - Sanath - Men's Heavyweight Kumite

Great Results!