Kihon Kata - White Belt to Orange Belt

Heian Shodan - Orange Belt to Red Belt

Heian Nidan - Red Belt to Yellow Belt

Heian Sandan - Yellow to Green

Heian Yondan - Green to Purple

Heian Godan Purple to Purple/White

Tekki Shodan - Purple/White to Brown